NAJCZĘŚCIEJ ODWIEDZANE

Cmentarz przy kościele i katakumby w Siennicy

Wysypane żółtym piaskiem korytarze podziemi siennickiego kościoła to miejsce ostatniego spoczynku pracujących tam przed wiekami reformatów. Mikroklimat panujący w podziemiach sprawił, że zwłoki uległy samoistnej mumifikacji. Zachowały się resztki habitów i szaty zakonne.

PRZEJDŹ

NAJPOPULARNIEJSZE AUDIO I E-BOOKI

Dobre - dawne miasteczko w ziemi liwskiej

Klasztor zakonu OO. Franiciszkanów-Reformatów w Siennicy

Otwórz

Sanatorium Rudka w latach 1908-1950

Wirtualna Ziemia Mińska

„Wirtualna Ziemia Mińska” jest projektem Fundacji Aktywny Mińsk Mazowiecki realizowanym we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Mińska Mazowieckiego dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w Sieci”. Stworzyliśmy ten portal, by zachęcić do zgłębiania tajników elementów kulturowego i historycznego dziedzictwa ziemi mińskiej. Przygotowując się do realizacji zadania postawiliśmy sobie za cel wykonanie narzędzia, które pozwoli dzięki zrozumiałej i atrakcyjnej formie przekazu zapewnić szeroki dostęp do efektów naszej pracy i umożliwi odbiorcom zgłębianie lokalnego bogactwa kulturowego. Dlatego w realizację zadania zaangażowaliśmy osoby cechujące się wysokim profesjonalizmem i doświadczeniem w prowadzeniu przedsięwzięć kulturalnych i popularyzujących np. zbiory muzealne. Podstawową misją, jaka towarzyszy nam przy realizacji tego zadania jest upowszechnianie i promowanie dziedzictwa kulturowego ziemi mińskiej oraz stwarzanie warunków do kształtowania postaw wspierających propagowanie tego dziedzictwa przez odbiorców. Naszym celem jest, by zrealizowane przedsięwzięcie było projektem trwałym, dostępnym dla odbiorców, a miarę możliwości, rozwijanym także w przyszłych latach. Dzięki realizacji zadania powstanie strona internetowa będąca doskonałą, nieistniejącą dotychczas bazą ukazującą dziedzictwo kulturowe ziemi mińskiej. Stworzyliśmy w ten sposób podwaliny pod wirtualne centrum historii, kultury i sztuki powiatu mińskiego.

Podziękowania dla Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego

Zarząd Fundacji Aktywny Mińsk Mazowiecki bardzo serdecznie dziękuje za zaangażowanie jakie ze strony Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego zostało włożone w realizację zadania "Wirtualna Ziemia Mińska". Szczególne podziękowania składamy na ręce pana prezesa Marka Łodygi, Tomasza Adamczaka i Piotra Nowickiego. Cieszymy się, że mogliśmy z Wami współpracować przy tym projekcie i mamy wielką nadzieję na dalszy jego rozwój.