Materiały dotyczące gminy Dobre

Muzeum Konstantego Laszczki

Inicjatorem powołania do życia placówki muzealnej był zasłużony dla ziemi dobrzańskiej nauczyciel i społecznik Jan Zych. Po śmierci rzeźbiarza, w 1956 roku, zrealizował on kilka interesujących projektów związanych z jego upamiętnieniem. Należały do nich m.in. wykonanie z brązu odlewu popiersia Konstantego Laszczki i ustawienie go przed szkołą, nadanie placówce oświatowej w Dobrem imienia artysty oraz nazwanie jego imieniem ulic znajdujących się w Dobrem i Krakowie.

Co więcej wspomniany mieszkaniec Dobrego doprowadził do przyznania pośmiertnie twórcy godności honorowego profesora krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Nadto zainspirował on profesor Jadwigę Puciatę – Pawłowską do napisania popularnonaukowej książki poświęconej artyście pochodzącemu z powiatu mińskiego. Wreszcie w drugiej połowie lat 60 – tych ubiegłego stulecia w Dobrem został powołany do życia Społeczny Komitet Muzeum Laszczki. W jego skład weszło aż sześćdziesiąt dziewięć osób. Na czele tej organizacji stanął przewodniczący Jan Zych. Poza nim w prezydium grupy znaleźli się przewodniczący prezydium Gminnej Rady Narodowej w Dobrem Stefan Sadowski, kierownik miejscowej szkoły Jan Adamiec, prezes dobrzańskiej gminnej spółdzielni Walenty Pisarczyk, prezes oddziału Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Dobrem Hieronim Rawski oraz zastępca inspektora szkolnego ds. kultury w Mińsku Mazowieckim Alicja Wiatrak.

W 1968 roku rodzina artysty przekazała na rzecz powstającej placówki muzealnej liczne pamiątkowe przedmioty. Wśród nich znalazły się dyplomy, medaliony, odznaczenia, plakaty, płaskorzeźby, pojemniki z narzędziami, rzeźby oraz przygotowane niegdyś przez Konstantego Laszczkę stojaki. Scenariusz ekspozycji, a także niezbędne opracowania ikonograficzne przygotowała przedstawicielka stołecznego Muzeum Narodowego Hanna Kotkowska – Bareja. Wsparcia przy organizacji nowego miejsca na planie Dobrego udzieliły także muzea znajdujące się w Płocku i Siedlcach. Finisz działań nastąpił 2 października 1971 roku. Wtedy to z udziałem ówczesnego wiceministra Kultury i Sztuki dokonano otwarcia muzeum upamiętniającego Konstantego Laszczkę.

Mieściło się ono w największym pomieszczeniu znajdującym się w dobrzańskiej szkole podstawowej. Powierzchnia sali wynosiła nieco ponad osiemdziesiąt metrów kwadratowych. Na początku funkcjonowania w placówce zostały zaprezentowane siedemdziesiąt cztery eksponaty. Z czasem ich liczba zwiększała się i obecnie wynosi ponad 100 obiektów. Wśród zaprezentowanych przedmiotów uwagę przykuwały i nadal przykuwają m.in. maski głowy i popiersia generała Józefa Sowińskiego, króla Stefana Batorego, Mikołaja Kopernika, a także literatów Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Stanisława Wyspiańskiego. Duże zainteresowanie wywierały i wywierają różnorodne rzeźby, fotografie uwieczniające artystę oraz potężny fotogram pokazujący rzeźbiarza przy pracy nad kolejnym dziełem.

W latach osiemdziesiątych XX wieku nastąpiła przeprowadzka muzealnych zbiorów. Znalazły one miejsce w nowo wybudowanym obiekcie przeznaczonym na potrzeby jednostki ochotniczej straży pożarnej i gminnego ośrodka kultury. Siedziba OSP i GOK została oddana do użytku 7 lipca 1987 roku. Po tym fakcie przeniesiono do niej również pamiątki po Konstantym Laszczce. Warto podkreślić, że w październiku 1985 roku zmarł Jan Zych. Po otwarciu muzeum pełnił on rolę jego kustosza. Po jego odejściu funkcję tą przejęła Jadwiga Grzenda.

14 października 2018 roku nastąpiło oficjalne otwarcie obecnego miejsca, w który można oglądać dużą część artystycznej spuścizny wybitnego rzeźbiarza. Nowocześnie zaaranżowana prezentacja została zlokalizowana w budynku znajdującym się nieopodal siedziby dobrzańskiego urzędu gminy. Prace dostosowujące obiekt do wymogów muzealnych przeprowadzono przy wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dzięki temu przystosowano ją do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz zakupiono audio przewodniki ułatwiające zwiedzanie osobom niedowidzącym i niedosłyszącym. Aktualnie muzealne zbiory znajdują się w dwóch salach wystawowych. Co ciekawe w jednej z nich swoją przystań znalazła także Izba Pamięci Jana Zycha. W związku z tym zwiedzający mogą obejrzeć odrestaurowane meble pochodzące z domu Jana Zycha, a także pamiątki, dokumenty, fotografie, legitymacje.

Obecnie osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie placówki jest Emilia Szymańska. Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem mieści się przy ulicy Tadeusza Kościuszki 2. Telefon do placówki to 25 757 15 20.