Materiały dotyczące gminy Halinów

Dworek Skruda w Halinowie

Majątek Skruda powstał w 1630 roku. W jego skład wchodziły dobra ziemskie w Długiej Kościelnej, stawy rybne oraz dwory. Majątkami zarządzali administratorzy. Zapewne pod koniec XIX lub na począdku XX wieku właściciele majątku Skruda zbudowali dworek.

Dwór był budowlą skromną i niedużą, ale jego architektura i otoczenie było interesujące. Posiadłość wraz z budynkami gospodarczymi otoczona była pięknym parkiem, ze wspaniałym drzewostanem, w którym znajdował się staw i altana. W 1933 r. właścicielem folwarku Skruda był ksiądz prałat Zygmunt Karczyński, który tuż przed wojną resztę majątku sprzedał, a sam wyemigrował do Anglii. Ostatnim właścicielem majątku Skruda był dr medycyny pan Łytkowski, na stałe mieszkający w Warszawie. Jego dobrami zarządzał p. Kuźma. Był to wspaniały administrator, który majątek doprowadził do rozwkitu. Wprowadził innowacje rolnicze, a okoliczni chłopi uczyli się od niego gospodarki rolnej.

Dwór i majątek pozostał w rękach państwa Łytkowskich do końca II wojny światowej. Po wojnie w 1944 r. dwór, podobnie jak wiele budowli tego typu, przeznaczono na cele oświatowe organizując w niej szkołę podstawową, a majątek ziemski rozparcelowano między okolicznych chłopów. Pod koniec lat 80-tych podjęto decyzję o budowie nowej szkoły. Jej budowa została zakończona w 1995 roku, a budynek został zaadaptowany dla potrzeb Domu Kultury.

Fot. GCK