Materiały dotyczące gminy Halinów

Okuniew-Zabraniec, Krzyż Pamiątkowy Między Okuniewem a Zabrańcem

W 1929 roku państwo Jan i Ewa Strzelec na wydmie znajdującej się na północ od Okuniewa, przy drodze do wsi Zabraniec ustawili pamiątkowy krzyż. Upamiętnia od walki w bolszewikami w 1920 roku, które toczyły się w tej okolicy, o czym świadczą pozostałe do dziś ślady okopów.