Materiały dotyczące miasta Mińsk Mazowiecki oraz otaczającej go gminy

Izba Pamięci BOT

Najważniejszymi zadaniami jakie postawiono przed nową jednostką wojskową stacjonującą w mieście nad Srebrną były doskonalenie systemu reagowania kryzysowego, kształtowanie postaw proobronnych wśród społeczeństwa, szkolenie i przygotowanie rezerw osobowych oraz szkolenie programowego pododdziałów: piechoty zmotoryzowanej, rozpoznawczych, łączności i logistycznych. Pierwszym dowódcą Brygady został pułkownik Jan Fudalej. Rola jego następcy przypadła natomiast pułkownikowi Zygmuntowi Mochockiemu. Warto zauważyć, że etatowy stan 2MMBOT osiągnęła na początku 1997 roku. Rok później włączono do niej Reprezentacyjny Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego.

Ważny moment w dziesięcioletnich dziejach oddziału stanowiło wręczeniu mu sztandaru. Okolicznościowa uroczystość odbyła się 12 września 1996 roku. Rodzicami chrzestnymi pamiątkowego przedmiotu zostali poseł na Sejm RP Antoni Jan Tarczyński oraz przedstawicielka rodziny Kleebergów Anna Kleeberg. Obecnie sztandar znajduje się w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Więcej informacji na jego temat można znaleźć tutaj: https://tradycje.wp.mil.pl/pl/6_546.html. Wspomniane wydarzenie zaowocowało również nadaniem Brygadzie miana Mińsko-Mazowiecka oraz ustanowieniem jej patrona w osobie dowódcy Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” w kampanii polskiej 1939 roku generała dywizji Franciszka Kleeberga.

Należy wspomnieć, że 2MMBOT odziedziczyła tradycje 50 Dywizji Piechoty Rezerwowej „Brzoza”. Jednostka ta we wrześniu 1939 roku weszła w skład SGO „Polesie”. – Przejmując 12 września 1996 roku wspaniałe dziedzictwo tradycji dywizji „Brzoza” wpisujecie na pierwszą kartę historii Waszej nowo sformowanej jednostki bojowej tradycje żołnierzy gen. Franciszka Kleeberga. Tych, którzy potrafili być wierni do końca. (…) (…) Przejmując tradycje „Kleeberczyków” i imię ich dowódcy generała dywizji Franciszka Kleeberga czynicie wszystko, aby być ich godnymi następcami. Niech czyny bojowe i postawa Patrona Brygady na polu walki i w niewoli niemieckiej, legendarnego dowódcy Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. dyw. Franciszka Kleeberga będą dla Was zobowiązaniem i moralnym wzorem w codziennej służbie ku chwale Najjaśniejszej Rzeczypospolitej – napisał w okolicznościowym dokumencie podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Andrzej Załucki.

W pomieszczeniu poświęconym Brygadzie można obejrzeć m.in. dokumenty potwierdzające nadanie jednostce sztandaru oraz jej historycznego dziedzictwa. Ważny element wyposażenia sali stanowią przykłady polowego i galowego umundurowania żołnierzy i oficerów 2MMBOT, a także co ciekawe galowy strój majora żandarmerii amerykańskiej. Uwagę osób odwiedzających to miejsce mogą zwrócić ponadto liczne fotografie dokumentujące zarówno codzienne funkcjonowanie jednostki, jak i uroczystości z udziałem jej przedstawicieli. Na zaprezentowanych zdjęciach uwieczniono także dowódców Brygady.

Na ścianie pomieszczenia wyeksponowano z kolei portret przedstawiający gen. dyw. Franciszka Kleeberga. Wśród eksponatów znajdujących się w izbie pamięci znalazły się również proporczyki, puchary i statuetki świadczące o sukcesach sportowych i pozasportowych osiąganych przez 2MMBOT oraz reprezentacyjny szwadron kawalerii. Całość uzupełniają elementy wyposażenia żołnierskiego np. manierka i telefon polowy oraz łuski pozostałe po różnych pociskach. Salę pamięci 2 Mińsko-Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga można zwiedzać w czasie godzin pracy Działu 7 Pułku Ułanów Lubelskich Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim.