Materiały dotyczące miasta Mińsk Mazowiecki oraz otaczającej go gminy

Muzeum wsi Stojadła

Założone przez Zbigniewa Drewicza Muzeum Wsi w Stojadłach stanowi niezwykłą placówkę. Wśród eksponatów, które można w niej obejrzeć znajdują się różne przedmioty. Zostały one zarówno przekazane przez mieszkańców jak i wykonane przez właściciela obiektu. Zaprezentowane fotografie, makiety, obrazy i rzeźby, a także elementy wyposażenia gospodarstw domowych świadczą o bogatej w wydarzenia historii tej podmińskiej miejscowości. Jej przeszłość obrazuje między innymi makieta pokazująca jak wyglądały Stojadła w 1955 roku. Pieczołowicie przygotowana praca zawiera elementy, które przypominają o istnieniu we wsi np. starego budynku szkoły, dawnej siedziby ochotniczej straży pożarnej, stawu czy dworu. Ostatni z wymienionych obiektów został zwizualizowany za pomocą kolejnej z muzealnych makiet. - Dziś mało kto pamięta, że dwór w ogóle istniał. Natomiast jego historia jest długa i niezwykle ciekawa.

Wielu mieszkańców znajdowało zatrudnienie na dworskim gospodarstwie, niektórzy z nich w ramach wynagrodzenia otrzymali część posiadłości – czytamy w informacji dotyczącej tej prezentacji. Warto podkreślić, że ostatnie zabudowania dworu uległy likwidacji w 1962 roku. Jego model został odtworzony z pamięci przez Zbigniewa Drewicza. Wobec tego, że urodził się on w 1949 roku miał niejednokrotnie szansę widzieć te budynki na żywo. Wskażmy, że historia stojedzkiego dworu została zamieszczona w dziewiętnastym tomie „Rocznika Mińskomazowieckiego”. Odwiedzając muzeum można ponadto obejrzeć wiele innych ciekawych przedmiotów.

Wymieńmy w tym gronie takie eksponaty jak np. pochodzące z miejscowej fabryki wyrobów metalowych marka narzędziowa i forma do łyżek oraz kolekcje sztućców wyprodukowanych we wspomnianym zakładzie pracy. Jego wygląd został przedstawiony na kolejnej z makiet udostępnionych do oglądania we wnętrzu placówki. Zgromadzono w niej ponadto m.in. liczne figurki przedstawiające mieszkańców ubranych w stroje ludowe, modele kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i Pałacu Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim, obrazy i inne wizerunki przedstawiające Jezusa Chrystusa, Matkę Boską i osoby uznane za święte, trofea myśliwskie, szopkę bożonarodzeniową, kołowrotek tkacki, instrumenty muzyczne i zabawki wykonane z drewna. Warto podkreślić, że utworzenie muzeum spowodowało skupienie wokół niego grupy mieszkańców zainteresowanych organizowaniem działań prezentujących historię wsi. W związku z tym pokusili się oni o powołanie do życia stowarzyszenia „Stojadła wczoraj i dziś”.

Do najważniejszych celów jego funkcjonowania można zaliczyć: regularne zbieranie i archiwizację zdjęć, dokumentów, map, przedmiotów związanych z historią Stojadeł, aktywizację wszystkich pokoleń w celu utrwalania pamięci o Stojadłach w felietonach, esejach, wspomnieniach , wywiadach i filmach, promowanie lokalnych artystów, rozpowszechnianie historii Stojadeł za pomocą różnorodnych środków przekazu oraz integrację mieszkańców połączona z edukacją młodego pokolenia. Jednym z przejawów działalności stowarzyszenia było zorganizowanie Dnia Otwartego Muzeum Wsi w Stojadłach oraz zaprezentowanie placówki w ramach ogólnopolskiej Nocy Muzeów.