Materiały dotyczące miasta Mińsk Mazowiecki oraz otaczającej go gminy

Obraz Matki Bożej Hallerowskiej

Szczególną czcią wśród wiernych odwiedzających sanktuarium Matki Bożej Hallerowskiej w Mińsku Mazowieckim cieszy się wizerunek Matki Boskiej Anielskiej, zwany też Matką Boską Mińską, Matką Boską Hallerowską lub Panią Hallera, umieszczony w prawym ołtarzu bocznym. Został namalowany na płótnie przez Jana Czesława Moniuszkę, syna kompozytora Stanisława Moniuszki, w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku. Najprawdopodobniej była to ostatnia praca tego artysty. Twórca nazwał go wizerunkiem Panny Maryi Dziewicy ulatującej z Aniołkami. Z obrazem tym związana jest postać gen. Józefa Hallera, który jako dowódca frontu północno-wschodniego armii polskiej w wojnie polsko-bolszewickiej, modlił się przed nim wraz ze swym sztabem o zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej. To również właśnie przed tym wizerunkiem 17 sierpnia 1920 roku, razem z nuncjuszem apostolskim Achillesem Ratti (późniejszym papieżem Piusem XI) generał Haller dziękował za odnie-sioną wiktorię i prosił o dalsze sukcesy Wojska Polskiego, a jako wotum obok obrazu zawiesił ryngraf. Później podczas niemieckiej okupacji do Matki Hallera tradycyjnie modlili się polscy żołnierze. W dniu 17 sierpnia 2000 roku obraz został ukoronowany przez Prymasa Polski kard. Józefa Glempa koroną, poświęconą rok wcześniej w katedrze warszawskiej przez Jana Pawła II.