Strona główna

Materiały dotyczące gminy Mrozy

Kuflew - Kościół

Od ponad pięciu stuleci na obszarze powiatu mińskiego istnieje parafia pw. świętych Marcina i Mikołaja w Kuflewie. Jej terytorium obejmuje takie miejscowości jak Dąbrowa, Gajówka Sokolnik, Huta Kuflewska, Kołacz, Kuflew, Mała Wieś, Podciernie, Podskwarne, Sokolnik i Wola Stanisławowska. Centralne miejsce parafii stanowi kuflewski kościół pod wezwaniem świętych Marcina i Mikołaja. Przywilej jego erekcji został wystawiony 19 stycznia 1515 roku przez biskupa Jana Lubrańskiego.

Czytaj więcej

Pomnik Niepodległości

Czytaj więcej

Pomnik w Kuflewie

W 1928 roku Komitet Obchodów Dziesięciolecia doprowadził do skutku wzniesienie pomnika na skrzyżowaniu drogi Latowicz - Mrozy z drogą do rezerwatu Florianów. Głaz pierwotnie nosił napis "Dąb wolności na pamiątkę Dziesięciolecia Wskrzeszenia Polski w 1918 roku" oraz był ogrodzony płotkiem ze sztachet. Obecnie nie jest ogrodzony, zaś ma przymocowaną współczesną tabliczkę "W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOSCI WDZIĘCZNI ZA DAR WOLNEJ OJCZYZNY MIESZKAŃCY GMINY MROZY I GMINY CEGŁÓW 11.11.2018r.".

Czytaj więcej

Krzyż i Kamień Pamiątkowy w Jeruzalu

W 1928r. na rynku w Jeruzalu wzniesony został krzyż oraz postawiony kamień z treścią "10 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI 11-XI-1918-11-XI-1918". Ulokowany na pomiędzy rynkiem a kościołem w wyjątkowym anturażu. Współcześnie uzupełniony o tablicę o treści "Dla nas po Bogu, największą miłość to Polska!" w 100. rocznicę odzyskania niepodległości ufundowana przez parafian.

Czytaj więcej

AUDIOBOOK

Sanatorium Rudka w latach 1908-1950 (zarys dziejów Sanatorium dla Piersiowo Chorych), Rocznik Mińskomazowiecki tom 11, 2003-2004 r.

Autor: Sławomir Kuligowski