Materiały dotyczące gminy Mrozy

Kościół w Kuflewie

Powołana do życia parafia otrzymała jako wezwanie św. Marcina i św. Mikołaja. Postanowienie to nawiązywało do postaci głównych jej fundatorów. Należeli do nich jeden z właścicieli miejscowych gruntów Marcina Oborskiego oraz jego nieżyjącego wtedy już ojca Mikołaja. Zgodnie z ustaleniami historyków istniejący od 1515 roku drewniany kościół uległ pożarowi. W 1542 roku nową świątynię, ufundowaną przez Wernera Oborskiego, poświęcił biskup poznański Sebastian Branicki. Nie minęło sto lat, gdy ówcześni mieszkańcy Kuflewa stali się świadkami budowy i poświęcenia nowego kościoła.

Obok dotychczasowego, znajdującego się w bardzo złym stanie, postawiono go staraniem wdowy po Janie Oborskim. Poświęcenia dokonał 15 grudnia 1629 roku biskup poznański Maciej Łubieński. Nowe miejsce kultu religijnego otrzymało wezwanie świętych Stanisława Marcina i Marii Magdaleny. Druga połowa osiemnastego wieku przyniosła tymczasem wybudowanie na obszarze miejscowości czwartego w jej dziejach kościoła. Stało się to możliwe dzięki działaniom podjętym przez właściciela Kuflewa Rafała Ludwika Skarbka oraz proboszcza parafii Franciszka Kosowskiego. Świątynia ta pojawiła się w kuflewskim krajobrazie w 1759 roku. W następnym stuleciu drewniany, sakralny, obiekt poddano remontowi i rozbudowie. Uwagę w nim przykuwały blaszana wieżyczka z kopulastym hełmem, rokokowy ołtarz, żyrandol oraz chrzcielnica z miedzianą misą chrzcielną. W niewyjaśnionych dotąd okolicznościach kościół ten spłonął w nocy z 7 na 8 marca 1991 roku. Bardzo szybko podjęto starania mające na celu zbudowanie nowej, piątej w historii miejscowości, świątyni. W jego projekcie wykorzystano architekturę zniszczonego obiektu, a także plan kaplicy przewidzianej do zrealizowania w Guzewie.

Konsekracja kościoła nastąpiła 29 maja 1994 roku. Dokonał jej ówczesny ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej ksiądz biskup Kazimierz Romaniuk. Warto dodać, że powojennymi proboszczami parafii byli księża Aleksander Stypułkowski (1935 – 1946), Wiktor Łubiński (1946 – 1948), Józef Barszczewski (1948 – 1949), Stefan Opiela (1949 – 1968), Władysław Furmański (1968 – 1983), Janusz Kuśmierczyk (1983 – 1995), Szczepan Dmochowski (1995 – 1999), Bogdan Sałański (1999 – 2004), Anastazy Witold Koć (2004 – 2011). Od 28 sierpnia 2011 roku godność tę pełni ks. Krzysztof Kulbat. Zauważmy, że w otoczeniu kościoła parafialnego znajduje się kilka ciekawych obiektów. Należą do nich: dzwonnica, figura św. Jana Nepomucena, pomnik św. Antoniego, organistówka i plebania. Ostatnie z wymienionych miejsc ujrzało światło dzienne w 1904 roku. Zadanie jej postawienia zrealizował ksiądz Mikołaj Bojanek. Parterowy budynek z dwoma symetrycznie rozłożonymi dwukondygnacyjnymi skrzydłami o różnej wysokości znajduje się na zachód od kościoła. Z początku dwudziestego wieku pochodzi też organistówka. Została ona wybudowana na planie prostokąta, na ceglanej podmurówce.

Co ciekawe jej dach pokryty jest coraz rzadziej spotykanym gontem. Dziewiętnaste stulecie przyniosło natomiast pojawienie się na terenie kościoła ponad dziewięciometrowego pomnika św. Antoniego. Jasną figurkę przedstawiającą świętego wykonano z włoskiego marmuru. Ceglana kolumna obiektu wznosi się mając podstawę w granitowych stopniach. Zabytek wybudowano w 1864 roku. Ufundowała go Weronika z Łąckich Dąbrowska, która tym faktem wyraziła podziękowanie za odzyskanie skonfiskowany dóbr Kuflewa. Druga z figur znajdujących się w otoczeniu kościoła przedstawia św. Jana Nepomucena. Powstanie przykładu barokowej twórczości datuje się na lata 1760 – 1775. Jego autorstwo przypisywane jest pochodzącemu z krajów niemieckich polskiemu rzeźbiarzowi Janowi Chryzostomowi Redlerowi. Dodajmy, że do sporządzenia tego upamiętnienia świętego wykorzystano piaskowiec. Z kolei posiadająca architektoniczne korzenie w baroku dzwonnica została wybudowana z cegły. Zaprojektowana na planie trójkąta charakteryzuje się ona posiadaniem w górnej części półkolistych przeźroczy. Na obszarze kuflewskiej parafii można ponadto obejrzeć kilka innych, interesujących, obiektów kultu religijnego. Zaliczyć do nich można kapliczkę znajdującą się przy drodze do Huty Kuflewskiej oraz analogiczne obiekty zlokalizowane w Podskwarnem i Liwcu. Uwagę osób zamieszkujących lub odwiedzających ten obszar zwracają również krzyże które można zobaczyć w Kuflewie, Małej Wsi i Podcierniu.