Materiały dotyczące gminy Mrozy

Krzyż i Kamień Pamiątkowy w Jeruzalu

W 1928r. na rynku w Jeruzalu wzniesony został krzyż oraz postawiony kamień z treścią "10 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI 11-XI-1918-11-XI-1918". Ulokowany na pomiędzy rynkiem a kościołem w wyjątkowym anturażu. Współcześnie uzupełniony o tablicę o treści "Dla nas po Bogu, największą miłość to Polska!" w 100. rocznicę odzyskania niepodległości ufundowana przez parafian.