Strona główna

Materiały dotyczące gminy Siennica

Cmentarz Parafialny w Siennicy

Siennica w swoich losach wiele lata było kluczowym miastem na mapie mazowsze, a mimo powolnego wchodzenia w cień kolei terespolskiej i rosnącego znaczenia Mińska Mazowieckiego. Jednym z dowodów świetności tego ośrodka jest cmentarz grzebalny.

Czytaj więcej

Cmentarz przy kościele i katakumby

Osiemset lat temu pojawiła się pierwsza wzmianka dotycząca istnienia osady Siennica. W 1526 roku miejscowość ta otrzymała prawa miejskie. Utraciła je w 1869 roku w wyniku represji zrealizowanych na ziemiach polskich przez władze rosyjskie po stłumieniu powstania styczniowego. Do najważniejszych obiektów zabytkowych, które można obejrzeć na jej obszarze należy zaliczyć figurę Matki Boskiej Niepokalanej z pierwszej połowy dziewiętnastego wieku, niektóre nagrobki znajdujące się na cmentarzu parafialnym, budynek dawnego seminarium nauczycielskiego, klasztor poreformacki i kościół parafialny. Przy ostatnim z wymienionych obiektów znajdują się, budzące duże zaciekawienie, katakumby (krypty).

Czytaj więcej

Muzeum Szkolne w Siennicy

Osiemset lat liczy pierwsza wzmianka dotycząca Siennicy. Ważnym momentem historycznym w dziejach miejscowości było nadanie jej praw miejskich w 1526 roku. Ich utrata nastąpiła natomiast w 1869 roku. Obecnie jest ona siedzibą gminy, na obszarze której znajdują się liczne obiekty zabytkowe. Zaliczyć do nich można m.in. zespoły dworsko – parkowe w Bożej Woli, Dłużewie, Grzebowilku, Kątach, Pogorzeli i Żakowie. Zabytkowy młyn wodny stanowi atrakcję dla osób odwiedzających Ptaki. W Siennicy uwagę turystów zwracają przede wszystkim kościół i klasztor poreformacki.

Czytaj więcej

Pomnik w Lasominie

Pomnik znajduje się na południowym krańcu wsi. na rozwidleniu dróg prowadzących do Kośmin i Nowogrodu. Poświęcony jest pamięci rodaków poległych w obronie ojczyzny w 1920 r. Pomnik ufundowało w 1932 r. Koło Młodzieży Wiejskiej „Wici” w Lasominie działające wówczas w tejże miejscowości. Treść: Rodakom naszym poległym w obronie Ojczyzny w r. 1820 kamień ten na pamiątkę położyło Koło Mł. Wiejskiej „ Wici”. Do pomnika dodana 11 listopada 2011 roku przez samorząd gminy Siennica tablica upamiętniająca mieszkańców którzy zginęli w wojennych latach 20 i 40.

Czytaj więcej

Siennica – Mińsk Mazowiecki, listopad 2018 r.

Autor: Stanisław Czajka

Otwórz

Stanisław Benedykt Dłużewski i jego zacni antenaci

Autor: Waldemar Piekarski

Otwórz

MATERIAŁ

SIENNICA Gmina i miejscowość 100 lat temu i dziś

Otwórz

MATERIAŁ

Sienniczanie w Bitwie Warszawskiej 1920 roku

Otwórz

MATERIAŁ

Gmina Siennica w okresie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku

Otwórz

MATERIAŁ

Klasztor zakonu OO. Franiciszkanów-Reformatów w Siennicy

Otwórz

AUDIOBOOK

Siennica i seminarium (1927)

Autor: P. Szeląg