Materiały dotyczące gminy Siennica

Cmentarz przy kościele i katakumby

W przedostatniej dekadzie ubiegłego wieku pisał o nich jeden z regionalistów badających dzieje Ziemi Mińskiej Władysław Rudziński. – W podziemiach kościoła, w sektorze pod prezbiterium, znajdują się trumny Ojców Reformatów, w sektorze pod amboną trumny zmarłych z rodziny Dłużewskich, a w sektorze nawy wejściowej do świątyni trumny fundatorów Kazimierza i Antoniny, Michała i Elżbiety Rudzińskich, Franciszka Rudzińskiego oraz prawdopodobnie innych członków rodziny Rudzińskich – napisał on w publikacji zatytułowanej „Rudzińscy Herbu Prus III z Ziemi Czerskiej”. Ta pozycja wydawnicza ujrzała światło dzienne w 1988 roku. W zamieszczonych w niej informacjach dotyczących Siennicy można znaleźć również adekwatne do opisywanego zagadnienia odwołanie do ustaleń poczynionych przez dr Mariana Benko. – Naprzeciw wejścia do podziemi w najbliższym prezbiterium półprzęśle, pod nawą po prawej stronie (od str. gł. ołtarza) krypta rodziny Rudzińskich, fundatorów kościoła i klasztoru. Potężne, bogate niegdyś, noszące resztki obicia i cennych materii trumny, puste i poprzewracane spoczywają na wzniesionym nad poziom podziemia podium. Krypta wydzielona z reszty podziemi ścianami, niegdyś zamykała się szerokimi drzwiami dwuskrzydłowymi lub kratą, po której pozostały futryny z hakami – wskazał w pozostawionym potomnym opisie siennickiego kościoła parafialnego Marian Benko.

To interesujące miejsce, którego historia wymaga pogłębienia zaprezentował również w jednym z artykułów dziennikarz Józef Sadowski. – W czasie ostatniej wojny kościół poklasztorny został poważnie zniszczony. Z ponad stu trumien znajdujących się w podziemiach większość spłonęła. Niektóre zwłoki zakonników zostały sprofanowane. Kolejni księża siennickiej parafii porządkowali krypty. Dużą w tym zasługę ma obecny proboszcz Kazimierz Sokołowski. W podziemnych korytarzach kościoła, wysypanych żółtym piaskiem, spoczywają reformaci. W pierwszej krypcie znajduje się 11 trumien. W drugiej jest 5 ciał zakonników i 3 małe trumienki, w których spoczywają zwłoki dzieci rodziny Rudzińskich. Zakonnicy byli chowani w drewnianych skrzyniach, których nie przykrywano wiekami. Mikroklimat panujący w podziemiach sprawił, że zwłoki uległy samoistnej mumifikacji. Zachowały się resztki habitów i szaty zakonne. W Dzień Zmarłych przy trumnach zapłoną znicze – podkreślił on w materiale zamieszczonym 2 listopada 2003 roku na łamach „Tygodnika Siedleckiego”. Jak już wspomniano pełniejsze wyświetlenie tego zagadnienia wymaga przeprowadzenia kolejnych badań historycznych. Aby obejrzeć wspomniane pomieszczenia wypada skontaktować się z kancelarią kościoła parafialnego w Siennicy -https://parafia-siennica.pl/kontakt.