Materiały dotyczące gminy Stanisławów

Pomnik Mieszkańców Stanisławowa poległych w latach 1914-1920

Z inicjatywy pochodzącego ze Stanisławowa kapitana Józefa Boruckiego, na tamtejszym Rynku Piaskowym ufundowano i 15 sierpnia 1938 roku odsłonięto pomnik poświęcony pamięci Mieszkańców gminy Stanisławów poległych w walkach o Niepodległość Ojczyzny w latach 1914-1920. Po likwidacji rynku pomnik znajdował się na prywatnej posesji, z której został w latach osiemdziesiątych przeniesiony na obecne miejsce, czyli przed budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie. Obecny kształt pomnik zyskał podczas rekonstrukcji w 2008 roku.